Csapatunk

Nagyné Drávecz Klára

Tagintézmény-igazgató, logopédia - pszichopedagógia szakos gyógypedagógiai tanár

 

Telefonszám: 0620/778-6052

E-mail: szentgotthard.szakszolgalat@gmail.com

Hitvallás: „ A szülőknek nem az a dolguk, hogy eltüntessék gyermekeik útjából az akadályokat, hanem hogy adjanak nekik egy jó térképet.” (M.J. Brown)

Eddigi pályám: 1999-ben végeztem a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskola logopédia-pszichopedagógia szakán. 2008-ban közoktatási szakértői szakvizsgát tettem és gyakorlatvezető tanári képesítést szereztem. Egészen 2013-ig logopédusként dolgoztam Körmenden, majd a Pedagógiai Szakszolgálatok megalakulásával a VMPSZ Szentgotthárdi Tagintézményének vezetője lettem. Jelenleg a vezetői feladatok mellett főként a szakértői bizottsági feladatok ellátásában dolgozom.

Elvégzett tanfolyamok: - GMP diagnosztika és terápia

                                      - Agykontroll

                                      - SNI tanulók együttnevelése a gyakorlatban

                                      - Szól-e szűrőeljárás

                                      - Az agresszió kezelése a köznevelési intézményekben

                                      - Intézményvezetők felkészítése az önértékelés, a tanfelügyelet és a minősítés rendszerére

                                      - Számolási nehézség - számolási zavar elkülönítése

                                      - Kineziológia - Three in One Concept (Egy agy módszer)

                                                  

Sásdi Csilla

Oligofrénpedagógia-pszichopedagógia szakos gyógypedagógiai tanár  

Telefonszám: 0620/336-9845

Email: szentgotthard.szakszolgalat@gmail.com

Hitvallás:    „ A legtöbb, amit gyerekeinknek adhatunk: gyökerek és szárnyak.” ( J. W. Goethe)  

Végzettségek:

Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar
közoktatásvezetői szakvizsga
2005.

Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola
oligofrénpedagógia-pszichopedagógiai szakos gyógypedagógiai tanár
1994.

OTKI Egészségügyi Főiskolai Kar
Dietetikus
1982.

Elvégzett tanfolyamok:                             
Metamorphoses Meseterápiás Módszer Intenzív Alaptanfolyam 
Beszédpercepciós fejlesztés (Gósy módszer) 
Winnicott-féle " firka-játék" technika és terápiás konzultációs módszer 
Segítőbeszélgetések, analítikus pszichológiai megközelítésből 
Gyermek pszichodráma tanfolyam 
Mozgásterápia a tanulási nehézség megelőzésére és oldására 
Burnout megelőző tréning Gendlin féle technikával 
Négyüléses konzultáció serdülőkkel 
Önismereti Trénerképző tanfolyam 
Dyscalculia tanfolyam 

Egyéb:
nagycsoportos óvodások szűrővizsgálata
tanulási nehézségek prevenciója óvodás korosztály
tanulási nehézségek terápiái iskolás korosztály (beszédértés és -észlelés terápia, Sindelar terápia)
mozgásterápia, meseterápia, Winnicott rajzterápia, gyermekpszichodráma

Eddigi pályám:
1994-ben kezdtem pszichopedagógusi pályámat a körmendi Nevelési tanácsadóban. 2013-tól a szentgotthárdi tagintézményben dolgozom, fő feladatellátási területem a tanulási és magatartási nehézségek diagnosztikája és terápiája.
Munkavégzésemben gyermekközpontú szemléletet képviselek. Fejlesztőmunkámban a készségfejlesztés mellett nagy hangsúlyt fektetek az érzelmi intelligencia fejlesztésére. Ahhoz szeretnék hozzájárulni munkámmal, hogy önmagával békében élő, önmagát elfogadó, megfelelő önismerettel bíró, érzelmileg kiegyensúlyozott gyermekeket neveljünk. 

 

 

 

Mesicsné Köbli Mónika

Pszichológus

Telefonszám: 0620/336-9845

E-mail cím: szentgotthard.szakszolgalat@gmail.com

Hitvallás: Rendkívüli értékeket tulajdonítok annak, amikor megengedhetem magamnak, hogy megértsek másokat. /Carl Rogers/ 

 

Végzettségeim:
Pszichológus 2004-2008 PTE-BTK
Egyetemi okleveles ápoló 2000-2002 PTE-ETK
Diplomás ápoló 1996-2000  PTE-ETK

 

Jelenleg folyó továbbképzés:
Módszerspecifikus gyermek pszichoterapeuta képzés EGO klinika Budapest

 

Munkahelyeim:
Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Karán főiskolai tanársegéd 2002-2015
Szombathelyi Pálos Károly Családsegítő Szolgálatnál pszichológus 2008-2009
Vas Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Szentgotthárdi Tagintézményénél pszichológus 2015-


 

 

Doncsecz Erika

Gyógypedagógus logopédia szakirányon

 

Telefonszám: 0620/336-9845

E-mail: szentgotthard.szakszolgalat@gmail.com

Hitvallás:

„Az ember valódi lényege a jóság. Vannak más, a nevelésből és a tudásból eredő jó tulajdonságok, de alapvető fontosságú, ha igazán emberi lényekké szeretnénk válni és értelmet akarunk adni létezésünknek, hogy szívünk jó legyen.” /XIV. Dalai Láma/
„Aki tanít, az kétszeresen tanul.”  /Joseph Joubert / 

 

Végzettség: gyógypedagógus logopédia szakirányon (ELTE BGGYK, 2010.)

                  pedagógus szakvizsga fejlesztő, differenciáló pedagógia területen (2015.)

Elvégzett képzések, tanfolyamok:
 NILD Tanulási Terápia- technikák és módszerek a tanulási problémákkal küzdő gyermekek oktatásához
 Alapozó Terápia
 Komplex Művészeti Terápia
 FST- Filtered Sound Training

 Beszédpercepciós diagnosztika és terápia

 A nyelvlökéses nyelés elméleti háttere és gyakorlatorientált terápiája

 

Munkahelyek:
2010-2014 Fővárosi Beszédjavító Intézet (jelenlegi nevén Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat, Beszédjavító, Gyógypedagógiai Tanácsadó, Korai Fejlesztő, Oktató, Gondozó Tagintézmény)
2010-2013 Erzsébetvárosi Nevelési Tanácsadó
Jelenleg, 2014. augusztusa óta a VMPSZ Szentgotthárdi Tagintézményének vagyok a logopédusa.

 

 

Domiter Anita

Gyógypedagógus logopédia és tanulásban akadályozottak pedagógiája szakirányon, 

okleveles gyógypedagógus gyógypedagógiai terápia szakirányon

Telefonszám: 0620/336-9845

E-mail cím: szentgotthard.szakszolgalat@gmail.com

Hitvallás: „Én azt hiszem, annál nincs nagyobb öröm, mint valakit megtanítani valamire, amit nem tud.” (Móricz Zsigmond)

Pályám: 2014 júniusában diplomáztam az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karon. 2014 augusztusától dolgozom a Vas Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Szentgotthárdi Tagintézményében, logopédus munkakörben. A térség falvainak óvodáiban és iskoláiban látom el a logopédiai feladatokat. Az alapdiploma megszerzése után a munkába állás mellett elkezdtem a gyógypedagógia mesterképzést az ELTE-BGGYK gyógypedagógiai terápia szakirányán, levelező tagozaton. Elméleti és gyakorlati tudásom folyamatos bővítésével igyekszem minél hatékonyabban végezni hivatásomat.

Elvégzett tanfolyamok:

Beszédpercepciós diagnosztika és terápia
A nyelvlökéses nyelés elméleti háttere és gyakorlatorientált terápiája

Domiterné Weidl Anita

Gyógypedagógus logopédia szakirányon

 

Telefonszám: 0620/336-9845

E-mail cím: szentgotthard.szakszolgalat@gmail.com

Hitvallás: „Javításra idődet ne sajnáld. A javítás is alkotás. Gyöngy, gyémánt, ha csak borsónyi is, értékesebb magánál a koronánál. S ha egy nap csak egy gyémántszemet alkotsz is, egy mondatban vagy csak egy szóban: gyűrűbe illesztettél drágakövet.” (Gárdonyi Géza) 

Végzettség: magyar-orosz nyelv és irodalom szakos tanár
                     gyógypedagógus, logopédia szakirányon
                     pedagógus szakvizsga: fejlesztőpedagógia szakirányon    

Tanfolyamok: Játszva a tanulási kudarcok ellen
                        Tánc és dráma 

                     A nyelvlökéses nyelés elméleti háttere és gyakorlatorientált terápiája

Szakmai életút:
Pedagógiai pályámat 1983-ban kezdtem a rábafüzesi Általános Iskolában. Először napközis nevelő voltam, majd orosz nyelvet és magyar nyelv és irodalmat tanítottam 2005-ig, az iskola megszűnéséig. Ezután a szentgotthárdi Széchenyi István Általános Iskolában tanítottam.

Gyógypedagógus, logopédus végzettségem megszerzése után Szentgotthárd és Kistérsége óvodáiban és iskoláiban dolgoztam logopédusként.

2013. november 1-jétől az újjá alakult Vas Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Szentgotthárdi Tagintézményében dolgozom logopédusként.


 

 

 

 

Kovács Eszter

Pályám: 2017 júniusában diplomáztam a Széchenyi István Egyetem Apáczai Csere János Karán. 2017 augusztusától dolgozom a Vas Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Szentgotthárdi Tagintézményében logopédusként. Szentgotthárd és térsége iskoláiban, illetve óvodáiban látom el a logopédiai feladatokat. Rövidtávú céljaim között szerepel a mesterképzés, valamint a lovasterapeuta képzés elvégzése.

Elvégzett tanfolyamok: Szól-e szürőeljárás

Hitvallás: „Nem az számít, hogy minek születik valaki, hanem az, hogy mivé nő fel.” (Joanne K. Rowling)

“Tégy meg minden jót, ami tőled telik,

Amilyen eszközzel csak tudod,

Amilyen módon csak tudod,

Ahol csak tudod,

Akivel csak tudod,

Ameddig csak tudod.”

(John Wesley)

Kovács Gáborné

Szakszolgálati titkár

Gyógypedagógiai asszisztens

Telefonszám: 0620/336-9845

E-mail cím: szentgotthard.szakszolgalat@gmail.com

Hitvallás: „Akkor vagy igazán szabad, ha azt, amit vállaltál, meg tudod tenni, és a kudarcok, sérelmek után sem a gyűlölet, a harag uralkodik a szívedben, hanem az újrakezdés lelkülete, a szeretet és a jóság.”    /Böjte Csaba/

Engem mindig arra tanítottak, hogy kedves legyek mindenkivel,
még akkor is, ha más nem az elvárt viselkedést tanúsítaná velünk szemben,
hiszen a kedvességgel és a szeretettel nem tudnak mit kezdeni!