Rólunk

2013 októbere óta működünk Szentgotthárdon. Jelenleg 7 főállású, valamint 2 óraadó kollégánk van. Működésünket a 15/2013. (II.27.) EMMI rendelet szabályozza. Tevékenységeink: - nevelési tanácsadás

                                                                             - szakértői bizottsági 

                                                                                tevékenység

                                                                             - logopédiai ellátás

                                                                             - gyógytestnevelés

                                                                             - fejlesztő nevelés

 Területi illetékesség

 

-          A szolgáltatást a Szentgotthárdi Tankerület illetékességi területén állandó, vagy ideiglenes lakóhellyel rendelkező gyermekek, családok vehetik igénybe.

-          A Szentgotthárdi Tankerület területén lévő önkormányzati fenntartású nevelési intézmények, a velük tanulói jogviszonyban lévő gyermekek és családjaik, valamint az intézmények pedagógusai.

-          A Szentgotthárdi Tankerület területén nem állami fenntartású nevelési – oktatási intézmények, a velük tanulói jogviszonyban lévő gyermekek és családjaik, valamint az intézmény pedagógusai.

 

Korosztály szerinti illetékesség

 

Alapszolgáltatásaink 0-18 éves kor közötti gyermekek, fiatalok problémáinak megoldása érdekében vehetők igénybe. Azok a 0-3 év közötti gyermekek, akik a Megyei Szakértői Bizottság szakértői véleménye alapján gyógypedagógiai tanácsadásra, korai fejlesztésre, oktatásra és gondozásra, valamint a konduktív pedagógiai ellátásra jogosultak, ellátásuk a szakértői véleményben kijelölt tagintézményben történik.

Az ellátást igénybe veheti továbbá egyéb életkorú személy is, aki a területi illetékességi körbe tartozik (szülők, pedagógusok stb.).

Azok a személyek, akik betöltötték 18. életévüket, abban az esetben vehetik igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben a közoktatás keretén belül nappali tagozatra járnak.

 

Települések

 

Alsószölnök, Felsőszölnök, Szakonyfalu, Rábatótfalu, Szentgotthárd, Rábafüzes, Jakabháza, Rönök, Rátót, Vasszentmihály, Nemesmedves, Gasztony, Rábagyarmat, Csörötnek, Magyarlak, Kondorfa, Apátistvánfalva, Kétvölgy, Orfalu

 

Az intézmény nyitva tartási ideje:

hétfő - szerda: 730-1530

      csütörtök: 730-1800

pénteken: 730-1300

 

Az igénybevétel lehetőségei:

Intézményünk szolgáltatásainak igénybevételéhez minden esetben a szülők, ennek hiányában törvényes képviselő hozzájárulása szükséges.

Az iskolaérettségi vizsgálatok egyes eseteiben a törvény erejénél fogva nem szükséges a szülő beleegyező nyilatkozata.

Abban az esetben, ha gyámhatósági határozat hívja fel a szülőt az együttműködésre, nem szükséges a szülői hozzájárulás.