Nevelési tanácsadás

 
A nevelési tanácsadás előjegyzéses rendszerben nyújt szolgáltatást. Az előjegyzésbe vétel személyesen, telefonon vagy írásban is kérhető. Az előjegyzésbe vétel történhet jelentkezés vagy beutalás alapján.

Előjegyzést kérhet a gyermek számára:

-  a szülő, a gondviselő

-  a gondviselő írásos hozzájárulásával a nevelésével foglalkozó vagy azt segítő személy (külön élő szülő, nevelőszülő, nagyszülő, pedagógus, logopédus, családgondozó, gyámügyi intézmény munkatársa stb.)

-  a gondviselő hozzájárulásával az iskolába lépéshez szükséges fejlettség megállapítása céljából az óvoda, írásban

-  maga a gyermek, gondviselőjétől, nevelőjétől függetlenül, ha 18. életévét betöltötte, saját maga számára

Előjegyzésbe kerülhet gyermek

-  orvosi kivizsgálást követően beutalása alapján,

-  az illetékes gyámhivatal hivatalos megkeresésére