Iskolaérettségi vizsgálat

 
Iskolaérettségi vizsgálat elvégzése szükséges: 
- ha a gyermek nem járt óvodába,
- óvodába járó gyermek esetén annak megítélésére, hogy hétéves korában szükséges-e újabb nevelési évet kezdenie az óvodában,
- annak megítélésére, hogy a gyermek számára javasolt-e, hogy hatéves kora előtt megkezdje tankötelezettségének teljesítését,
- óvodába járó gyermek esetén, ha a gyermek iskolába lépéshez szükséges fejlettsége egyértelműen nem dönthető el a fejlődésének nyomon követéséről szóló   óvodai dokumentumok alapján,
- ha a szülő nem ért egyet a gyermek fejlődésének nyomon követéséről szóló óvodai dokumentumok alapján az iskolába lépéshez szükséges óvodai 
  igazolásban tett javaslattal,
- ha a szülő nem ért egyet a hatodik életévét augusztus 31-ig betöltő gyermek óvodai nevelésben való további részvételéről szóló óvodai döntéssel.
 
A 2011. augusztus 31. és 2012. augusztus 31. közötti időszakban született gyermekek tanköteles korúak.  (6. életévüket betöltötték)
E körből nem kell részt venni iskolaérettségi vizsgálaton azoknak a gyermekeknek, akik esetében
Ø  az óvoda és a szülők között egyetértés van abban, hogy a gyermek iskolaérett és mehet iskolába
Ø  az óvoda és a szülők között egyetértés van abban, hogy a gyermek nem iskolaérett, és még egy év óvodai nevelésre van szüksége. 
Ebben az időszakban született gyermekek közül azoknak kell részt venni iskolaérettségi vizsgálaton, akik esetében egyértelműen nem dönthető el a gyermek fejlettsége.
Ebben az esetben mind a szülő, mind az óvoda kérheti az iskolaérettség vizsgálatát, amelyhez mellékelni kell:
-  a gyermek fejlődését nyomon követő óvodai dokumentumok alapján elkészített, óvodapedagógusi véleményt és javaslatot,
-  továbbá a szakértői vélemény iránti kérelem nyomtatványt
-  és a gyermekorvostól az 5 éves státusz lapot, ami nem azonos a védőnői státuszlappal! 
 
A 2011. január 1. és 2011. augusztus 31. közötti időszakban született gyermekek esetében mindenképpen szükséges az iskolaérettségi vizsgálat elvégzése a további óvodai neveléshez.

A 2012. szeptember 1. és 2012. december 31. között született gyermekek nem tanköteles korúak, de ha a gyermek a fejlődésében lehagyja a kortársait, egy évvel korábban is megkezdheti az iskolát.
Ezt iskolaérettségi vizsgálatnak kell igazolnia.
Ennek birtokában a szülőnek a kormányhivatal engedélyét kell kérnie a gyermeke beíratásához.  

A 2010. szeptember 1. és 2010. december 31. között született gyermekek szintén tanköteles korúak.
Ebből a körből csak azok a gyermekek maradhatnak még egy évet az óvodában, akiknek komoly fejlődésbeli lemaradásaik vannak, és intenzív óvodai fejlesztésre van szükségük.
Mindezt csak a Tankerületi/Megyei Szakértői Bizottság állapíthatja meg, ezért nekik mindenképpen kérni kell az iskolaérettségi vizsgálatot. 

Iskolaérettségi vizsgálatot kérhet: szülő és a szülő beleegyezésével az óvoda


Jelentkezési határidő: 2018. január 31.
Jelentkezés módja a szülők részéről: telefonon: +36 20 336 9845, vagy személyesen.
A vizsgálat pontos dátumáról a szülőt levélben értesítjük, ezért a pontos címet és telefonszámot kérjük megadni.